ÅRSMÖTET 2019

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuder medlemmarna till

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 21 maj 2019 kl. 17.00
Medelhavsmuseet
Fredsgatan 2, Stockholm

PROGRAM

Årsmötesförhandlingar

Utdelning av

  • Föreningens stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom
  • Resestipendium för ungdomar
  • Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats
  • Lagergrenska Priset

FÖREDRAG

»Dansk guldålder – Italien tur och retur«

Martin Olin och Carl Johan OlssonIntendenter vid Nationalmuseum

Efter årsmötet mottagning med vin och tilltugg i Salongen

Kostnad 200 kr. Beloppet ska betalas in till föreningen
på bg 485-9013 senast den 14 maj
Anmälan per e-post till info@rominstitutets-vanner.se
eller Suzanne Mohr Rydqvist smr@comhem.se eller mobil 0705-17 72 12

Varmt välkommen!

Styrelsen