Årsmöten 2020

Centralstyrelsen har med hänsyn till den senaste utvecklingen av Corona pandemin och den prognos som lämnas av Folkhälsomyndigheten om den närmaste framtiden beslutat att inte kalla till årsmöte i Stockholm under maj då föreningen normalt håller årsmöte.  Styrelsens förhoppning är att genomföra ett traditionellt årsmöte vid en senare tidpunkt under året.

Styrelserna för lokalavdelningarna i Lund och Göteborg har också beslutat att flytta fram planerade årsmöten tillsvidare.

Uppdaterad information om tid för årsmöten kommer att finns på föreningens hemsida och på Facebook