Förlängd ansökningstid för stipendierna


Vi har beslutat att förlänga ansökningstiden till våra stipendier fram till den 31 mars för att ge fler personer möjlighet att söka.

Läs mer om stipendierna och välkommen att skicka in ansökan!