Gustav III:s divan

Gustav III:s divan på Stockholms slott

Föreläsning och visning med fil.dr Ursula Sjöberg. Introduktion av överintendent Margareta Nisser-Dalman

OBS: INSTÄLLD (Onsdagen den 25 mars kl. 17.00) Återkommer i höst.

Efter en tolv år lång vistelse i Italien kallades konstnären Louis Masreliez hem till Sverige för att på uppdrag av Gustav III ansvara för ett antal inredningar på de kungliga slotten. Med sina utsökt målade interiörer i antikiserande stil kom Masreliez att bli den som på allvar introducerade nyklassicismens s.k. pompejanska inredningsmåleri i Sverige. Gustav III:s paviljong på Haga tillhör hans mest kända verk, men Masreliez’ första kungliga inredningsuppdrag i den sengustavianska stilen är mindre välkänt. 

Konsthistorikern Ursula Sjöberg beskriver i en nyutkommen bok tillkomsten av Divansförmaket på Stockholms slott och det exklusiva rummets utformning och historia liksom dess betydelse för tidens inredningskonst. Efter föreläsningen ges vi möjlighet att besöka divansrummet som normalt inte ingår i den allmänna visningen.

Föreläsningen äger rum i samarbete med Kungl. Husgerådskammaren och boken ”Gustav III:s divan på Stockholms slott – Louis Masreliez’ första interiör” kommer att finnas till försäljning till rabatterat pris.