Nytt nummer av Romhorisont

Romhorisont nr 72

INNEHÅLL

Nytt från institutet, Ulf R. Hansson

Stipendiater i stormens öga – iakttagelser från Rom under coronakrisen,  Emilie Byström, Anna Gustavsson och Astrid Nilsson

Svenska Institutet i Rom. 80 år på Via Omero 1940–2020, Yvonne Backe Forsberg

En stad som inte öppen för nyans kan inte upprätthållas och bevaras, Linnea Sundström, Anton Magnusson, Malin Augustsson och Marie Kraft

Tillbakablick på 10 år som ordförande, Carin Ifvarsson Fischer

Romvännernas resestipendium, Adam Haugbak

Quo Vadis, domine? En roman om Roms första kristna, Conny Svensson

Carlo de Bildt– storico e diplomatico, Göran Norrby

Bok- och arkivskatter från familjen Bildt, Astrid Capoferro

I Tullia d’Aragonas fotspår, Johanna Vernqvist

Minnesord Göran Alm

Romarinnor – en turistguide, Billy Ehn och Inger Ehn Knobblock

vens hästar. Hovkultur och maktsymbolik i Kyrkostatens Rom, Kari Lawe

Länk till fler nummer av Romhorisont