Stipendier 2018

Vänföreningens stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom tilldelades Claudia Zichi för ett tvärvetenskapligt projekt om litterära strategier hos Plato och Thucydides inom litteraturvetenskap, retorik och klassiska språk vid Lunds Universitet.

Föreningens resestipendier gick till Simon Skog Sand, Sebastian Bergvik Sambergs, Julius Olesen och Gustav Hawborn Dahlstedt,  Östra Reals gymnasium i Stockholm, vilka valt att fördjupa sig i drottning Kristinas liv som en symbol och enande kraft i Europa i en tillvalskurs i internationella relationer.

Lagergrenska priset gick till arkitekterna Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur, Chalmers i Göteborg  och Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats gick till Cecilia Rainer, Stockholms Universitet.