Vårens program 2019

Drottning Kristinas hovbaletter
Torsdagen 21 mars kl 17.30. Plats Livrustkammaren

Stefano Fogelberg Rotas berättar i sin nyutkomna bok ”The Queen danced alone”: Court ballet in Sweden during the reign of Queen Christina, 1638–1654 om drottning Christinas intresse för den franska hovbaletten. Han berättar om hur Christina förde fram sina anspråk på självständighet genom att framställa sig själv i baletterna som kyskhetens och jaktens gudinna Diana och vishetens gudinna Pallas. Presentationen illustreras av dansgruppen Pied en l’air som i tidstypiska dräkter visar exempel på 1600-talets dansformer. Danshistoriker och Christinaforskare Camilla Kandare introducerar dansen och berättar vad vi egentligen vet om hur man dansade på Christinas tid. Evenemanget är ett samarbete mellan Livrustkammaren, Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Christina-Akademien.

Köp biljett för 100 kr via Livrustkammarens hemsida: http://livrustkammaren.se/

Konsten att kopiera – etruskiska gravmålningar i akvarell Onsdagen 24 april kl 17.30. Plats Medelhavsmuseets hörsal

Intendent Fredrik Helander ger en introduktion till utställningen Konsten att kopiera – etruskiska gravmålningar i akvarell från sekelskiftet 1900. De 22 akvareller som visas är utförda mellan 1897 och 1910 under ledning av den italienska konstnären Alessandro Morani. Akvarellerna avbildar målningar i etruskiska gravar från 600-talet till 300-talet och är ett urval ur en större samling akvareller och teckningar som Svenska Institutet i Rom förvärvade 1945. Utställningen är ett samarbete med Svenska Institutet i Rom och Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici.. Vänföreningen har gett ekonomiskt stöd till publicering av boken L`Etruria di Alessandro Morani, 2017.

Anmälan till föreningens sekreterare Suzanne Mohr Rydqvist, smr@comhem.se eller till 070 517 72 12 senast 11 april. Kostnad 100 kr betalas till bg 485-9013 efter platsbekräftelse.

Årsmöte i maj

Föreningens årsmöte äger rum den 21 maj på Medelhavsmuseet. Kallelsen skickas med nästa nummer av Romhorisont (nr 70).