ÅRSMÖTET 2019

På vänföreningens årsmöte den 21 maj på Medelhavsmuseet, delades följande stipendier och priser ut:

Jan Olof Hietala fick vänföreningens stora stipendium vid Svenska institutet i Rom för ett komparativt projekt om svensk och italiensk klassicism vid förra sekelskiftet.

Vänföreningens resestipendium gick till Adam Haugbak vid Valand, Konsthögskolan i Göteborg, för studier av marmorskulptur i Carrara och Rom.

Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats gick till Carl Johan Erixon (Uppsala universitet, latin) för kandidatuppsatsen ”Latinets ēla-suffix och de indoeuropeiska likvidasuffixen: en jämförande studie”.

Det Lagergrenska priset tilldelades arkeologen, författaren och översättaren Allan Klynne, tidigare forskarassistent vid Svenska institutet i Rom och vikarierande lektor vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet. Allan Klynne, aktuell med boken Antikens sju underverk (Natur & Kultur), har återkommande varit en uppskattad ciceron i ett flertal resor med vänföreningen. Han avtackades även samtidigt som avgående styrelseledamot.

Efter årsmötesförhandlingarna föreläste intendenterna vid Nationalmuseum, Martin Olin och Carl-Johan Olsson om dansk guldålder. 

Styrelsen