Vårens program 2019

Konsten att kopiera – etruskiska gravmålningar i akvarell
Onsdagen 24 april kl 17.30.
Medelhavsmuseets hörsal

Intendent Fredrik Helander ger en introduktion till utställningen Konsten att kopiera – etruskiska gravmålningar i akvarell från sekelskiftet 1900. De 22 akvareller som visas är utförda mellan 1897 och 1910 under ledning av den italienska konstnären Alessandro Morani. Akvarellerna avbildar målningar i etruskiska gravar från 600-talet till 300-talet och är ett urval ur en större samling akvareller och teckningar som Svenska Institutet i Rom förvärvade 1945. Utställningen är ett samarbete med Svenska Institutet i Rom och Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici.. Vänföreningen har gett ekonomiskt stöd till publicering av boken L`Etruria di Alessandro Morani, 2017.

Anmälan till föreningens sekreterare Suzanne Mohr Rydqvist, smr@comhem.se eller till 070 517 72 12 senast 11 april. Kostnad 100 kr betalas till bg 485-9013 efter platsbekräftelse.

Årsmöte i maj

Föreningens årsmöte äger rum den 21 maj på Medelhavsmuseet. Kallelsen skickas med nästa nummer av Romhorisont (nr 70).