Bli medlem

För att bli medlem betalar du årsavgiften direkt till kontot för den avdelning du vill gå med i. Glöm ej att uppge namn samt det år medlemskapet gäller vid inbetalning. Ange även gärna postadress och e-postadress.

Anmäl dig sedan genom att maila respektive avdelning och meddela dina personuppgifter (namn, postadress, e-postadress och om du vill telefonnummer).

Centralavdelningen

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 300 kr
Par boende på samma adress: 400 kr
Studerande under 30 år: 100 kr

Bankgiro 485-9013
Swish 1235815378

Vid inbetalning till bankgiro från utlandet använd gärna:
SWIFT CODE: HANDSESS
IBAN NUMBER: SE 74 6000 0000 0003 4095 3918

Kontakt
info@romvannerna.se

Skåneavdelningen

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 250 kr
Par boende på samma adress: 350 kr
Studerande under 35 år: 100 kr

Plusgiro 69 90 80 – 8

Kontakt
E-post: charlotte.malmgren@gmail.com
0705 44 23 77 (Charlotte Malmgren)

Västsvenska avdelningen

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 250 kr
Par boende på samma adress: 300 kr
Studerande under 30 år: 100 kr

Plusgiro: 6 12 29-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)

Genom att betala in medlemsavgiften accepterar du att föreningen lagrar dina personuppgifter (namn, postadress, e-postadress samt eventuellt telefonnummer) i medlemsregistret. Personuppgifterna behövs för att föreningen ska kunna administrera medlemskapen, distribuera tidskriften Romhorisont och skicka ut information till medlemmarna. Inga personuppgifter sprids till tredje part. Du kan begära att bli raderad från medlemsregistret genom att maila föreningen.