Bli medlem

För att bli medlem betalar du årsavgiften direkt till kontot för den avdelning du vill gå med i. Glöm ej att uppge namn, adress och gärna även e-postadress. Anmäl dig sedan till respektive avdelning per e-post.

Centralavdelningen

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 300 kr
Par boende på samma adress: 400 kr
Studerande under 30 år: 100 kr

Bankgiro 485-9013
Swish 1235815378

Vid inbetalning till bankgiro från utlandet använd gärna:
SWIFT CODE: HANDSESS
IBAN NUMBER: SE 74 6000 0000 0003 4095 3918

Kontakt
info@romvannerna.se

Skåneavdelningen

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 250 kr
Par boende på samma adress: 350 kr
Studerande under 35 år: 100 kr

Plusgiro 69 90 80 – 8

Kontakt
E-post: charlotte.malmgren@gmail.com
0705 44 23 77 (Charlotte Malmgren)

Västsvenska avdelningen

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 250 kr
Par boende på samma adress: 300 kr
Studerande under 30 år: 100 kr

Plusgiro: 6 12 29-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)