Årsmöte 2020

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuder medlemmarna till ÅRSMÖTE onsdag den 23 september 2020 kl. 17.00 Italienska Kulturinstitutet Gärdesgatan 14, Stockholm Centralstyrelsen har med hänsyn till vårens utveckling av Coronapandemin följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och skjutit upp årsmötet till efter sommaren. Mötet äger rum i kulturinstitutets hörsal som möjliggör att följa de rekommendationer som gäller. Antalet personer…

Fortsätt läsa

Vänföreningens stipendier och priser 2020

Styrelsen har (vid sammanträde 1920-04-02)  fattat följande beslut Det Stora stipendiet vid Svenska Institutet i Rom tilldelas Magnus Borg för projektet Levande sten: En kultursemiotisk tolkning av Roms spolia och dess betydelse för romtanken under medeltiden; Det nyinrättade stipendiet till arkitekt Sven Axel Söderholms minne tilldelas Johannes Luckmun för studier i återbruk i relation till…

Fortsätt läsa

Nytt nummer av Romhorisont

Romhorisont nr 72 INNEHÅLL Nytt från institutet, Ulf R. Hansson Stipendiater i stormens öga – iakttagelser från Rom under coronakrisen,  Emilie Byström, Anna Gustavsson och Astrid Nilsson Svenska Institutet i Rom. 80 år på Via Omero 1940–2020, Yvonne Backe Forsberg En stad som inte öppen för nyans kan inte upprätthållas och bevaras, Linnea Sundström, Anton Magnusson, Malin Augustsson och Marie Kraft Tillbakablick…

Fortsätt läsa

2021 års resa till Florens

Svenska Rominstitutets vänner inbjuder gamla och nya vänner till oförlikneliga Florens med fil. dr Börje Magnusson den 19/3-26/3 2021 Börje Magnusson är docent i konstvetenskap. Han var intendent vid Nationalmuseum 1972-1992, där han ansvarade för utställningar i de mest skiftande ämnen, från Leonardo da Vinci, Rafael och Rembrandt, till John Bauer, Lennart Rodhe och Svenska…

Fortsätt läsa