Skåneavdelningens årsmöte 2024

Den 15 april är det dags för Skåneavdelningens årsmöte 2024. Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Ingela Wiman om ”De miljövänliga etruskerna”. Ingela är docent emerita i Antikens kultur och samhällsliv i Göteborg. Hon disputerade i Lund och har varit verksam i Göteborg och på Svenska institutet i Rom. Hennes forskning handlar bland annat om etrusker och miljöhistoria….

Fortsätt läsa

Skåneavdelningens andra programpunkt våren 2024

Vi får besök av två studenter i Antikens kultur och samhällsliv: Matilda Engbe och Evelina Marmander.  Matilda Engbe är masterstudent i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet. Hon kommer denna afton att presentera sitt pågående masterprojekt Den mångtydiga Omfale – En representation av kvinnor, makt och ombytta könsroller i romersk konst. Inom ramen för uppsatsen…

Fortsätt läsa

Centralavdelningens program för våren 2024

Tema: Antiken som handelsvara – jakten på kulturarvet  Vårens föreläsningsserie Antiken som handelsvara – jakten på kulturarvet i samarrangemang med Medelhavsmuseet uppmärksammar en långvarig och samtidigt mycket aktuell problematik– hoten mot och bevarandet av antikens konst och kulturarv.  I fyra föreläsningar av Maria Dahlström, Kristian Göransson, Magnus Olausson och Martin Olin belyses en rad olika…

Fortsätt läsa

Skåneavdelningens första programpunkt våren 2024

Kristian Göransson föreläser om: Portus och andra antika hamnar i det romerska Italien. Kristian Göransson är universitetslektor och docent i AKS vid Göteborgs universitet. Innan dess har han varit föreståndare för Svenska Institutet i Rom (2013-2019) och intendent vid Medelhavsmuseet (2007-2013). Han disputerade i Lund 2007 på en avhandling om maritim handel i Medelhavsområdet under…

Fortsätt läsa