Om oss

 

Historia

Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som en starkt drivande kraft. På initiativ av Institutets dåvarande föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening av vänner till Institutet. Stiftelseurkunden upptog 44 namn. Syftet var att genom årsavgifter eller större engångsbelopp ekonomiskt stödja Institutet, inte minst med inköp av vetenskaplig litteratur till dess bibliotek.

Ordförande i vänföreningen skulle vara Sveriges minister i Rom, och den förste ordföranden blev envoyén Einar af Wirsén med disponent Anders Hellström som vice ordförande och generalkonsul Henning Beyer som sekreterare och skattmästare. Dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf vara ända från föreningens stiftande dess Höge Beskyddare.

År 1949 ändrades föreningens säte till Stockholm med en lokalavdelning i Rom. Den nya styrelsen kom att bestå av bl a professor Axel Boëthius ordförande, amiral Erik Wetter vice ordförande, direktör Sven Salén skattmästare och fil dr Gustaf Lindgren sekreterare.

År 1958 blev Erik Wetter ordförande, en post som han innehade till 1970, då han efterträddes av kammarherre Oscar af Ugglas. Hans efterträdare blev universi­tets­kanslern Carl Gustaf Andrén som var ordförande från 1981 till 1990, då biskop Henrik Svenungsson blev ordförande. Han efterträddes 2009 av f.d. museichefen vid Medelhavsmuseet Suzanne Unge Sörling. Från årsmötet 2022 är Moa Ekbom, fil. dr i latin vid Göteborgs universitet, föreningens ordförande.

Omkring 1960 och under senare delen av 1960-talet tillkom flera lokalavdelningar: i Göteborg (Västsvenska avdelningen) 1959, i Lund (Skåneavdelningen) 1960, i Umeå (Norrlandsavdelningen) 1966 och i Linköping (Östsvenska avdelningen) 1968. De båda sistnämnda lokalavdelningarna lade dock ned sin verksamhet i slutet av 1990-talet. Avdelningen i Rom lades ner 2011.

I anslutning till Institutets 50-årsjubileum 1976 utgavs en jubileumsskrift, Svenska Institutet i Rom 1926-1976, i vilken finns en historik över föreningen skriven av dess dåvarande sekreterare fil dr Gustaf Lindgren. I Romhorisont, nr 41 utgiven som ett jubileumsnummer till Institutets 75-årsjubileum 2001, ger föreningens före detta ordförande Suzanne Unge Sörling en kort presentation av föreningens historia och verksamhet.

Styrelse

Styrelsen Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner 2023/24:

Moa Ekbom, ordförande
Anders Bjurner, vice ordförande
Ingrid Willstrand, skattmästare
Ingrid Berg, sekreterare
Christina Brandberg, vice sekreterare
Liv D’Amelio, medlemsansvarig
Stefano Fogelberg-Rota, stipendieutskottet
Kristian Göransson, stipendieutskottet
Marie Kraft, stipendieutskottet
Lena Larsson Lovén, ledamot (ordförande Västsvenska avdelningen)
Charlotte Malmgren, ledamot (ordförande Skåneavdelningen)
Rebecka Millhagen Adelswärd, programsekreterare

Föreningens valberedning
Suzanne Unge Sörling, sammankallande
Martin Olin
Andreas Heymowski

Föreningens revisorer
Martin Sjöberg BDO, auktoriserad revisor
Anna Karin Siwertz, revisorsuppleant