Program för våren 2024

Tema: Antiken som handelsvara – jakten på kulturarvet  Vårens föreläsningsserie Antiken som handelsvara – jakten på kulturarvet i samarrangemang med Medelhavsmuseet uppmärksammar en långvarig och samtidigt mycket aktuell problematik– hoten mot och bevarandet av antikens konst och kulturarv.  I fyra föreläsningar av Maria Dahlström, Kristian Göransson, Magnus Olausson och Martin Olin belyses en rad olika…

Fortsätt läsa

Skåneavdelningens första programpunkt våren 2024

Kristian Göransson föreläser om: Portus och andra antika hamnar i det romerska Italien. Kristian Göransson är universitetslektor och docent i AKS vid Göteborgs universitet. Innan dess har han varit föreståndare för Svenska Institutet i Rom (2013-2019) och intendent vid Medelhavsmuseet (2007-2013). Han disputerade i Lund 2007 på en avhandling om maritim handel i Medelhavsområdet under…

Fortsätt läsa

Ideal i gips – Specialvisning av Konstakademiens utställning

Gipsavgjutningar har haft en avgörande roll i formandet av estetiska ideal och en konsthistorisk kanon liksom i studiet av den ideala människokroppen som den har framställts i antik grekisk och romersk skulptur. Utställningen på Konstakademien presenterar ett stort urval av verk i samlingen som omfattar närmare niohundra gipser – från friskulpturer i kolossalformat till porträttbyster…

Fortsätt läsa