Årsmöte 2022

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuder medlemmarna till

ÅRSMÖTE

Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 17.00

Medelhavsmuseet
Fredsgatan 2, Stockholm

PROGRAM

Årsmötesförhandlingar

Utdelning av

Föreningens stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom
Stipendium till minne av arkitekt Sven Axel Söderholm
Resestipendium för ungdomar
Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats
Lagergrenska Priset

FÖREDRAG

Dante och hans Komedi
Professor Anders Cullhed

Efter programmet mottagning i museets salong där Bagdad Café serverar vin och fyllda crostini

För anmälan till mottagningen betalas 200 kr till föreningen
på bg 485-9013 senast den 10 maj
Anmälan endast till årsmötet per e-post till info@romvannerna.se senast 16 maj

Varmt välkommen!