Lokalavdelningar

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Skåneavdelningens styrelse
Renée Forsell, skattmästare          046-13 80 91
Elisabet Göransson                         072-858 24 25
Fanny Kärfve                                    0733-93 03 19
Brita Larsson                                    0709-22 47 38
Anita Lennerstedt, sekreterare     0722-29 62 04
Lotta Malmgren, ordförande         0705-44 23 77
Ebba Norelius                                   0762-06 72 06
Andreas Olofsson, medl.ansv.       046-30 74 06
Hampus Olsson                                0703-53 84 80
Kristiina Savin                                   0708-97 77 54

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 300 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 100 kr

NYA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
OBS! Medlemsavgiften betalas till lokalavdelningen.
Lokalavdelningens plusgiro: 69 90 80 – 8

Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén – ordförande
Anders Dahlgren – vice ordförande
Mia Yngve – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Michael Bratell
Niklas Kärrman
Linnéa Johansson

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 300 kr
Par boende på samma adress: 400 kr
Studerande : 100 kr

Föreningens plusgiro: 6 12 29-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)