Lokalavdelningar

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Skåneavdelningens styrelse
Lars Berggren, 046-211 88 98
Renée Forsell, skattmästare, 046-13 80 91
Elisabet Göransson, 072-858 24 25
Fanny Kärfve, 0733-93 03 19
Anita Lennerstedt, sekreterare, 0722-29 62 04
Charlotte Malmgren, ordförande, 0705-44 23 77
Ebba Norelius, 0762-06 72 06
Andreas Olofsson, medl.ansv. 046-30 74 06
Hampus Olsson, 0703-53 84 80
Kristiina Savin, 0708-97 77 54

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

Kontakt
E-post: charlotte.malmgren@gmail.com
0705 44 23 77 (Charlotte Malmgren)

NYA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
OBS! Medlemsavgiften betalas till lokalavdelningen.
Lokalavdelningens plusgiro: 69 90 80 – 8

PROGRAM VÅREN 2022

Måndagen den 7 mars kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Svante Fischer föreläser om “Romarrikets fall och det fjärran Skandinavien”.

Svante Fischer är docent i arkeologi och runologi vid Uppsala universitet och Musée d’Archéologie Nationale i Saint-Germain-en-Laye. Han leder projektet IRF Inscriptions Runologiques de France.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-
Anmälan till supé sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 25 februari.

Försiktighetsåtgärd!
För att undvika trängsel planerar vi att placera borden glest och servera maten bordsvis eller på tallrikar. Vi är tacksamma om du meddelar eventuell allergi och kostönskemål. Om du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta 0705-44 23 77, eller till Renée: 046-13 80 91 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@gmail.com eller renee.forsell@klass.lu.se. Vi behöver beställa maten senast en vecka innan!


Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén – ordförande
Anders Dahlgren – vice ordförande
Mia Yngve – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Michael Bratell
Niklas Kärrman
Linnéa Johansson

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 300 kr
Par boende på samma adress: 400 kr
Studerande : 100 kr

Föreningens plusgiro: 6 12 29-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)