Lokalavdelningar

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Skåneavdelningens styrelse
Lars Berggren, 046-211 88 98
Renée Forsell, skattmästare, 046-13 80 91
Elisabet Göransson, 072-858 24 25
Fanny Kärfve, 0733-93 03 19
Anita Lennerstedt, sekreterare, 0722-29 62 04
Charlotte Malmgren, ordförande, 0705-44 23 77
Ebba Norelius, 0762-06 72 06
Andreas Olofsson, medl.ansv. 046-30 74 06
Hampus Olsson, 0703-53 84 80
Kristiina Savin, 0708-97 77 54

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 50 kr

Kontakt
E-post: charlotte.malmgren@gmail.com
0705 44 23 77 (Charlotte Malmgren)

NYA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
OBS! Medlemsavgiften betalas till lokalavdelningen.
Lokalavdelningens plusgiro: 69 90 80 – 8

Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén – ordförande
Anders Dahlgren – vice ordförande
Mia Yngve – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Michael Bratell
Niklas Kärrman
Linnéa Johansson

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 300 kr
Par boende på samma adress: 400 kr
Studerande : 100 kr

Föreningens plusgiro: 6 12 29-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)