Höstprogram

Myternas etrusker

Bokpresentation av Barbro Santillo Frizell
Onsdagen den 17 oktober kl. 18.00
Plats: Medelhavsmuseets hörsal
Anmälan: Medelhavsmuseets hemsida www.medelhavsmuseet.se
Gå in på kalendariet och anmäl er gratis via Billetto.

”Detta är en berättelse om resenärers och pionjärers sökande efter spår av ett utdött folk i ett levande landskap, om historiebruk och identitet, om ett etruskiskt kulturarv som skapades av aktörer med vitt skilda syften genom grävande, samlande och säljande, genom studier, tolkning och förmedling. För några var sökandet efter etruskerna en passion, för andra ett tidsfördriv […].”

I boken Myternas etrusker – ursprung, frihet, undergång skildrar Barbro Santillo Frizell hur bilden av de gåtfulla etrusker- na tog form redan under antiken – myter som sedan fortsatte att fängsla och lever kvar än idag.
Det var i början av 1800-talet som intresset väcktes för de gåtfulla etruskerna, vars kultur tidigare ansetts vara rå och primitiv jämfört med den klassiska antiken som hade varit ett ideal i bildade kretsar alltsedan renässansen. Det var romantikens resenärer som först fascinerades av etruskerna och började utforska deras obegripliga språk, övergivna ruinlandskap och gravstäder. Amatörer, rovgrävare och konstsamlare från hela Europa lockades till etruskernas gravar med sina färgsprakande vägg- målningar och makalösa konstskatter i sökandet efter etruskernas identitet.
I de rikt utsmyckade gravarna – i dödens landskap – finner man också berättelser om livet och hur det tedde sig för etruskerna, hur man roade sig och hur man sörjde de som dött. I bokens slutkapitel möts dåtid och nutid i alltjämt levande städer och i ett odlingslandskap som formats av etruskerna och deras efterkommande under flera tusen år.

Barbro Santillo Frizell är professor i antikens kultur och samhällsliv, under många år chef för Svenska Institutet i Rom och författare till populärvetenskapliga böcker om medelhavsområdets antika kulturer.

Rom för foodisar

Journalisten Peter Loewe berättar om det romerska köket förr och nu och Rom som matstad med italiensk matkultur som utgångspunkt i sin nyutkomna bok Rom för foodisar.

Lördag 10 november kl. 16.00–18.00
Plats: Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14 Anmälan till: smr@comhem.se
Föreläsningen anordnas i samarrangemang med kulturföreningen Il Ponte.
Entréavgiften 50 kr betalas på plats.
Boken kommer att finnas till försäljning till rabatterat pris. Medtag kontanter.

 

Drottning Kristinas födelsedag

Drottning Kristinas födelsedag firas med Christina-akademien
Lördag den 8 december på Livrustkammaren kl. 13.00–16.00
Anmälan: Biljett köps via Tickster eller direkt i kassan på Livrustkammaren under hösten. För att säkra en sittplats meddelar ni att ni köpt biljett (men bara först då!) till stefano.fogelberg.rota@umu.se

Romvännerna firar tillsammans med Christina-Akademien där det bjuds på musik- och dansframträdanden, intressanta föredrag och – inte minst – Kristinabakelse. Allt i drottning Kristinas tecken. I biljettpriset 200 kr ingår ett glas vin och bakelse.