Årsmöte 2024

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuder medlemmarna till ÅRSMÖTE Onsdagen den 22 maj 2024, kl. 17.00 MedelhavsmuseetFredsgatan 2, Stockholm PROGRAM Årsmötesförhandlingar * Utdelning av föreningens stipendier och priser Romvännernas stora stipendium vid Svenska Institutet i RomResestipendium för ungdomarKerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats Lagergrenska Priset * FÖREDRAG Museerna och antiken under 2000-talet: gamla lagar och nya…

Fortsätt läsa

Skåneavdelningens årsmöte 2024

Den 15 april är det dags för Skåneavdelningens årsmöte 2024. Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Ingela Wiman om ”De miljövänliga etruskerna”. Ingela är docent emerita i Antikens kultur och samhällsliv i Göteborg. Hon disputerade i Lund och har varit verksam i Göteborg och på Svenska institutet i Rom. Hennes forskning handlar bland annat om etrusker och miljöhistoria….

Fortsätt läsa

Skåneavdelningens andra programpunkt våren 2024

Vi får besök av två studenter i Antikens kultur och samhällsliv: Matilda Engbe och Evelina Marmander.  Matilda Engbe är masterstudent i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet. Hon kommer denna afton att presentera sitt pågående masterprojekt Den mångtydiga Omfale – En representation av kvinnor, makt och ombytta könsroller i romersk konst. Inom ramen för uppsatsen…

Fortsätt läsa

Centralavdelningens program för våren 2024

Tema: Antiken som handelsvara – jakten på kulturarvet  Vårens föreläsningsserie Antiken som handelsvara – jakten på kulturarvet i samarrangemang med Medelhavsmuseet uppmärksammar en långvarig och samtidigt mycket aktuell problematik– hoten mot och bevarandet av antikens konst och kulturarv.  I fyra föreläsningar av Maria Dahlström, Kristian Göransson, Magnus Olausson och Martin Olin belyses en rad olika…

Fortsätt läsa