Årsmöte 2024

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuder medlemmarna till

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 22 maj 2024, kl. 17.00

Medelhavsmuseet
Fredsgatan 2, Stockholm

PROGRAM

Årsmötesförhandlingar

*

Utdelning av föreningens stipendier och priser

Romvännernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom
Resestipendium för ungdomar
Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats
Lagergrenska Priset

*

FÖREDRAG

Museerna och antiken under 2000-talet: gamla lagar och nya attityder
FD Martin Olin 

*

Programmet efterföljs av en mottagning där det kommer serveras vin och tilltugg.

Anmälan till årsmöte och mottagning sker per e-post till info@romvannerna.se

För mottagningen betalas 160 kr till föreningen
på bg 485-9013 eller via Swish 1235815378.
Märk din inbetalning med “Årsmöte”.

Anmälan och betalning senast den 15 maj 2024.

Varmt välkommen!