Skåneavdelningens första programpunkt våren 2024

Kristian Göransson föreläser om: Portus och andra antika hamnar i det romerska Italien. Kristian Göransson är universitetslektor och docent i AKS vid Göteborgs universitet. Innan dess har han varit föreståndare för Svenska Institutet i Rom (2013-2019) och intendent vid Medelhavsmuseet (2007-2013). Han disputerade i Lund 2007 på en avhandling om maritim handel i Medelhavsområdet under…

Fortsätt läsa

Ideal i gips – Specialvisning av Konstakademiens utställning

Gipsavgjutningar har haft en avgörande roll i formandet av estetiska ideal och en konsthistorisk kanon liksom i studiet av den ideala människokroppen som den har framställts i antik grekisk och romersk skulptur. Utställningen på Konstakademien presenterar ett stort urval av verk i samlingen som omfattar närmare niohundra gipser – från friskulpturer i kolossalformat till porträttbyster…

Fortsätt läsa

Höstprogram 2023

Föreläsningar på Medelhavsmuseet Under hösten bjuder Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner in till programserien Antiken – på liv och död i samverkan med Medelhavsmuseet. Välkommen till fyra kvällar med föredrag om arkitektur, naturkatastrofer, gravkonst och antika myter. Medlemmar i vänföreningen anmäler sig till info@romvannerna.se 25/10, kl 18:00Johan MårteliusNordens Vitruvius. Romersk arkitekturlära i svenska avtryck Anknytningar till antiken…

Fortsätt läsa