Drottning Christinas hovbaletter

Torsdagen 21 mars kl 17.30. Plats Livrustkammaren

Stefano Fogelberg Rotas berättar i sin nyutkomna bok ”The Queen danced alone”: Court ballet in Sweden during the reign of Queen Christina, 1638–1654 om drottning Christinas intresse för den franska hovbaletten. Han berättar om hur Christina förde fram sina anspråk på självständighet genom att framställa sig själv i baletterna som kyskhetens och jaktens gudinna Diana och vishetens gudinna Pallas. Presentationen illustreras av dansgruppen Pied en l’air som i tidstypiska dräkter visar exempel på 1600-talets dansformer.

Danshistoriker och Christinaforskare Camilla Kandare introducerar dansen och berättar vad vi egentligen vet om hur man dansade på Christinas tid. Evenemanget är ett samarbete mellan Livrustkammaren, Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Christina-Akademien.