Skåneavdelningens andra programpunkt våren 2024

Vi får besök av två studenter i Antikens kultur och samhällsliv: Matilda Engbe och Evelina Marmander. 

Matilda Engbe är masterstudent i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet. Hon kommer denna afton att presentera sitt pågående masterprojekt Den mångtydiga Omfale – En representation av kvinnor, makt och ombytta könsroller i romersk konst. Inom ramen för uppsatsen undersöker hon framställningen av den mytologiska karaktären Omfale i den romerska bildvärlden, främst i skulpturkonst.

Evelina Marmander är också masterstudent vid Lunds universitet, hon berättar om sin nyligen avslutade kandidatuppsats Tanusia. Makt, politik & handlingsutrymme på teater under det andra triumviratet. Uppsatsen vann Klassikerförbundets pris för bästa uppsats i Antikens kultur och samhällsliv, som delades ut på föreningens årsmöte 2 februari 2024.

Matilda och Evelina kommer att tala ca 25 minuter vardera (totalt en timme inkl frågor).

När: Måndagen den 18 mars kl. 18.00
Var: Estniska huset, Clemenstorget, Lund

Efter föredraget äter vi en enklare måltid (pris: 150 kr).
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 8 mars.