Skåneavdelningens höstprogram

PROGRAM HÖSTEN 2021

Måndagen den 25 oktober kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.
Lars Berggren föreläser om ”Henrik Schück, Rom och Giordano Bruno”.

Lars har forskat i Rom under många år, sedan varit professor i Konstvetenskap vid Åbo Akademi, och vice-direktör vid Svenska Institutet i Rom. Han är numera ledamot i styrelsen för Skåneavdelningen av Romvännerna.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-

Anmälan till supé sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 15 oktober.

Måndagen den 6 december kl 19.00  på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.
Johanna Akujärvi föreläser om ”Hvad är bästa sättet at öfversätta et Skaldestycke?”
Om svensk översättning av antik poesi c. 1750–1850

Johanna är forskare i grekiska på SOL, Lunds universitet, Hon driver även ett projekt som handlar om svenska översättare av antik litteratur från 1500-tal till 2000-tal.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-

Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8 oss tillhanda senast fredagen den 26 november.

Försiktighetsåtgärd!
För att undvika trängsel planerar vi att, åtminstone på oktobermötet, placera borden glest och servera maten på tallrikar. Vi är tacksamma om du meddelar eventuell allergi och kostönskemål.

Om du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta 0705-44 23 77, eller till Renée: 046-13 80 91 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@gmail.com  eller renee.forsell@klass.lu.se.

Vi behöver beställa maten senast en vecka innan!