Lokalavdelningar

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Skåneavdelningens styrelse
Lars Berggren, 046-211 88 98
Renée Forsell, vice skattmästare, 046-13 80 91
Elisabet Göransson, 072-858 24 25
Fanny Kärfve, 0733-93 03 19
Charlotte Malmgren, ordförande, 0705-44 23 77
Ebba Norelius, skattmästare 0762-06 72 06
Andreas Olofsson, medl.ansv. 046-30 74 06
Kristiina Savin, 0708-97 77 54
Joacim Seger, vice sekreterare 

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

Kontakt
E-post: charlotte.malmgren@gmail.com
0705 44 23 77 (Charlotte Malmgren)

NYA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
OBS! Medlemsavgiften betalas till lokalavdelningen.
Lokalavdelningens plusgiro: 69 90 80 – 8

Program hösten 2022

Måndagen den 24 oktober kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Anne-Marie Leander Touati talar om ”I spåren efter en fransk renässanskungs drömmar om Italien”. Frans I av Frankrike och drömmen om Italien. Anne-Marie är professor emerita i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-
Anmälan till supé sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 14 oktober.

Måndagen den 21 november kl 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Ylva Haidenthaller föreläser om ”Nota delli musei, librerie, galerie, et ornamenti di statue e pitture ne´palazzi, nelle case, e ne´ giardini di Roma”. Att turista i Rom på 1600-talet. Ylva är lektor och forskare i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8 oss tillhanda senast fredagen den 11 november. Om Du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta: 0705-44 23 77, eller till Ebba: 0762-06 72 06 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@gmail.com  eller ebba@noreliusvarderingskonsult.se

Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén – ordförande
Anders Dahlgren – vice ordförande och kassaförvaltare
Mia Yngve – sekreterare
Ledamöter:
Jonathan Westin
Henrik Boman
Ewa Sandström Malinowski
Inger Svensson
Michael Bratell
Niklas Kärrman

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 300 kr
Par boende på samma adress: 400 kr
Studerande : 100 kr

Föreningens plusgiro: 6 12 29-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)