Lokalavdelningar

Föreningen har, förutom centralavdelningen i Stockholm, två lokalavdelningar:

Ingång Svenska Institutet i Rom
Fotograf: Åke E:son Lindman