Lokalavdelningar

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Skåneavdelningens styrelse

Renée Forsell, skattmästare          046-13 80 91
Fanny Kärfve                                    0733-93 03 19
Brita Larsson                                    0709-22 47 38
Anita Lennerstedt, sekreterare     0722-29 62 04
Lotta Malmgren, ordförande         0705-44 23 77
Ebba Norelius                                   0762-06 72 06
Andreas Olofsson, medl.ansv.       046-30 74 06
Hampus Olsson                                0703-53 84 80
Kristiina Savin                                   0708-97 77 54

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

Föreningens plusgiro: 69 90 80 – 8
NYA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
OBS! Medlemsavgiften betalas till lokalavdelningen.

Vårens program 2019

Måndagen den 18 februari kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund. 

David Dunér föreläser om Swedenborg i Rom.

David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet; hans forskning handlar bl a om svensk vetenskapshistoria och forskningsresor under 1700-talet. Han har skrivit om Swedenborg, Polhem, Linné och hans lärjungar m.m. 2017–2018 var han gästforskare vid Svenska institutet i Rom där han studerade den svenske naturvetaren och andeåskådaren Emanuel Swedenborgs resa till Rom 1738–1739.

Efter föredraget äter vi supé.

Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 8 februari.

Måndagen den 18 mars kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Lena Larsson Lovén föreläser om Män och kvinnor, kläder och mode i det antika Rom.

Lena Larsson Lovén är universitetslektor och docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, samt ordförande i den Västsvenska avdelningen av Romvännerna. Hennes forskning rör bl a kvinnor, familj, klädedräkt och textilier under antiken.

Efter föredraget äter vi supé.

Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto
69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 8 mars.

Måndagen den 13 maj kl 19.00  << ÅRSMÖTE >> på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Anders Dahlgren föreläser om Peterskyrkan och staden – romerskt stadsbyggande i bild och verklighet.

Anders Dahlgren är arkitekt och arkitekturhistoriker, samt styrelseledamot i den Västsvenska avdelningen av Romvännerna. Han disputerade år 2018 i konstvetenskap vid Göteborgs universitet på en historiografisk avhandling om projektet Svensk stad, som bedrevs på 1940-talet under ledning av Gregor Paulssons (1889-1977). Hans forskningsintressen är arkitekturhistoria, stadsbyggnadshistoria och planeringshistoria.

Efter föredraget äter vi supé: en blandad antipasto.

Pris: 130:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 3 maj.

Det kostar ingenting för medlem att bara lyssna på föredragen!
Om Du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta: 0705-44 23 77 eller till Renée: 046-13 80 91 alternativt skicka e-post: charlotte.malmgren@miljo.lth.se eller renee.forsell@klass.lu.se.

Vi behöver beställa maten senast en vecka innan mötet.

Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse

Lena Larsson Lovén – ordförande
Anders Dahlgren – vice ordförande
Mia Yngve – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Michael Bratell
Niklas Kärrman
Linnéa Johansson

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Par boende på samma adress: 300 kr
Studerande : 50 kr

Föreningens plusgiro: 61229-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)