Lokalavdelningar

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Skåneavdelningens styrelse
Renée Forsell, skattmästare          046-13 80 91
Elisabet Göransson                         072-858 24 25
Fanny Kärfve                                    0733-93 03 19
Brita Larsson                                    0709-22 47 38
Anita Lennerstedt, sekreterare     0722-29 62 04
Lotta Malmgren, ordförande         0705-44 23 77
Ebba Norelius                                   0762-06 72 06
Andreas Olofsson, medl.ansv.       046-30 74 06
Hampus Olsson                                0703-53 84 80
Kristiina Savin                                   0708-97 77 54

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

Föreningens plusgiro: 69 90 80 – 8
NYA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
OBS! Medlemsavgiften betalas till lokalavdelningen.

Höstens program 2019

Måndagen den 21 oktober kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.
Frederick Whitling presenterar boken ”Termini. Cornerstone of Modern Rome” (Quasar 2017).

Boken, författad tillsammans med Arthur Weststeijn, berättar om dynamiken mellan det moderna Italien och den klassiska traditionen under perioden 1860-1950, genom detta kontroversiella projekt.

Efter föredraget äter vi supé: en blandad antipasto. Pris: 130:-.
Anmälan till mat sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8
oss tillhanda senast fredagen den 11 oktober.

Tisdagen den 12 november kl. 18.00-20.00 på Pufendorfinstitutet, Sölvegatan 2, Lund (prel).
Bokpresentation tillsammans med Istanbulinstitutet och Atheninstitutets vänner:  ”Vägar till Bysans(Norma 2019). Medverkande: Olof Heilo, Samuel Rubenson, m. fl.

Boken ingår i Skrifter utgiven av vänföreningarna för de svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom. Olof Heilo är bitr. direktör vid det svenska forskningsinstitutet i Istanbul; Samuel Rubenson är professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, som är medarrangör.

Efter presentationen bjuder vi på ett glas och litet tilltugg.
OBS! Obligatorisk anmälan senast den 4 november till Lotta eller Renée. 

Måndagen den 2 december kl 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund. 
Dominic Ingemark föreläser om ”Graffiti: klotter som källa till romerskt liv och leverne.”.

Dominic, tidigare styrelsemedlem hos oss, är numera verksam som lektor i antikens kultur och samhällsliv i Uppsala.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8
oss tillhanda senast fredagen den 22 november.

Om Du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta 0705-44 23 77, eller till Renée: 046-13 80 91 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@gmail.com  eller renee.forsell@klass.lu.se.

Vi behöver beställa maten senast en vecka innan.

Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén – ordförande
Anders Dahlgren – vice ordförande
Mia Yngve – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Michael Bratell
Niklas Kärrman
Linnéa Johansson

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Par boende på samma adress: 300 kr
Studerande : 50 kr

Föreningens plusgiro: 61229-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)