Lokalavdelningar

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Skåneavdelningens styrelse
Renée Forsell, skattmästare          046-13 80 91
Elisabet Göransson                         072-858 24 25
Fanny Kärfve                                    0733-93 03 19
Brita Larsson                                    0709-22 47 38
Anita Lennerstedt, sekreterare     0722-29 62 04
Lotta Malmgren, ordförande         0705-44 23 77
Ebba Norelius                                   0762-06 72 06
Andreas Olofsson, medl.ansv.       046-30 74 06
Hampus Olsson                                0703-53 84 80
Kristiina Savin                                   0708-97 77 54

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

NYA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!
OBS! Medlemsavgiften betalas till lokalavdelningen.
Lokalavdelningens plusgiro: 69 90 80 – 8

Vårens program 2020

Måndagen den 17 februari kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Kari Lawe presenterar sin nya bok Påvens hästar.

Kari Lawe är teol.dr. och fil.kand. vid Uppsala universitet; hon har i många år forskat i Italien och på svenska institutet.

Efter föredraget äter vi supé. Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 7 februari. 

Måndagen den 20 april kl. 19.00    << ÅRSMÖTE>> på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Svante Fischer föreläser om “Romarrikets fall och det fjärran Skandinavien”.

Svante Fischer är docent i arkeologi och runologi vid Uppsala universitet och Musée d’Archéologie Nationale i Saint-Germain-en-Laye. Han leder projektet IRF Inscriptions Runologiques de France.

Efter föredraget äter vi supé.   Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast torsdagen den 9 april.

Lördagen den 9 maj (prel)
Jubileumsutflykt med buss till Köpenhamn – Själland

Med anledning av lokalavdelningens 60-årsjubileum planerar vi en utflykt till Köpenhamn, preliminärt med besök till två museer: Davids Samling och Thorvaldsens museum. Detaljerna är inte färdiga än.

Vidare information samt uppmaning att göra en intresseanmälan skickas ut med epost när programmet är klart. Hör av dig om du inte har givit oss någon epostadress, och är intresserad, så ser vi till att du får informationen!

Vi anger tidsfrister för intresseanmälan och betalning i nästa utskick! Det kostar ingenting för medlem att bara lyssna på föredragen!

Om Du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta 0705-44 23 77, eller till Renée: 046-13 80 91 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@miljo.lth.se eller renee.forsell@klass.lu.se. Vi behöver beställa maten senast en vecka innan mötet!

Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén – ordförande
Anders Dahlgren – vice ordförande
Mia Yngve – sekreterare
Jonathan Westin– kassör
Ewa Sandström Malinowski
Christian Mühlenbock
Michael Bratell
Niklas Kärrman
Linnéa Johansson

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 250 kr
Par boende på samma adress: 300 kr
Studerande : 50 kr

Föreningens plusgiro: 61229-1

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)