Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén, ordförande
Anders Dahlgren, vice ordförande och kassaförvaltare
Mia Yngve, sekreterare
Ledamöter:
Henrik Boman
Michael Bratell
Niklas Kärrman
Ewa Sandström Malinowski
Inger Svensson
Jonathan Westin

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se