Stipendier

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner utlyser varje år olika stipendier och priser. Utlysningen sker i regel i november och har som deadline slutet av februari.

Nästa utlysning kommer således att annonseras på den här sidan i slutet av november 2023.

För mer information om stipendier och priser kontakta info@romvannerna.se.

Vid årsmötet 2023 tilldelades följande stipendier och priser:

Föreningens stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom
Stipendiet på 50 000 kr tilldelades Sebastian Andersson, Umeå universitet, för ett tvärvetenskapligt projekt som ämnar studera Pantheon utifrån Gaston Bachelards litteraturfenomenologiska teorier.

Stipendium till arkitekt Sven Axel Söderholms minne
Stipendiet på 50 000 kronor tilldelades Anna Runske, arkitekt SAR, Stockholm, för ett projekt som ämnar undersöka återbruk i Rom både utifrån det som görs i dagsläge och ur ett historiskt perspektiv.

Resestipendium för ungdomar
Stipendiet på 10 000 kr tilldelades Tora Hallberg, Norra Reals Gymnasium, Stockholm, för att återbesöka Rom och upptäcka mer av dess gömda skatter inför kommande studier inom både Konstvetenskap och Antikens kultur och samhällsliv.

Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats
Priset på 10 000 kr tilldelades exceptionellt två uppsatser:

Martin Romatowski, Stockholms universitet, för uppsatsen La Gerusalemme di San Vivaldo. Visualiseringar av Jerusalem i en vallfartsort i det tidiga 1500-talets Toscana.

Viktor Linusson, Uppsala universitet, för uppsatsen Brown impasto at San Giovenale. Technological change and use of a fine-ware ceramic during the Orientalizing period (730–580 BCE).