Romhorisont

Romhorisont nr 68

INNEHÅLL

Nytt från institutet, Kristian Göransson

Den konsthistoriska kursen, Lars Berggren

Döden i Rom, Carl Lindgren

När Rom dansade och log, Ida Andersson

Blommande formvärld på institutet, Maria Mellgren

Du sköna nya urbana värld, Peter Carelli

Swedenborg i Rom, David Dunér

Henrik Svenungsson, Suzanne Unge Sörling

 

Romhorisont nr 67

INNEHÅLL

Nytt från institutet, Kristian Göransson

Anteckningar av en forskarlektor, Henrik Boman

Alessandro Morani i Etrurien, Barbro Santillo Fritzell

Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950, Roland Lysell

Ett bibliotek fullt av grevar, Maria Mellgren

Att känna konsten, Anna Lindmark

En romersk fotoraritet ur Bernadottebibliotekets omfattande bildsamlingar, Arvid Jakobsson

En unik mötesplats. Första delen i en artikelserie om nordiska rum i Rom, Ann Katrin Pihl Atmer

Humor och renässans, Ola Sigurds0n

Böcker

Vänföreningens 80-årsjubileum på Waldemarsudde, Suzanne Unge Sörling

Makt, släktskap och landskap hos etruskerna, Fredrik Tobin

Utan begränsningar i Rom, Linnea U. Nilsson

I mysteriernas grotta, Adam Norberg

Om Anna Blennow, mottagare av Lagergrenska priset 2017, Stefano Fogelberg Rota

Prins Eugens Italien i ord och bild, Karin Sidén

Umbria Santa. Vänföreningens resa till Umbrien, Görel Cavalli-Björkman

Bilden av Bysans, Olof Helio

Från Capris horisont, Allan Klynne

 

Romhorisont nr 66

INNEHÅLL:

Nytt från institutet, Kristian Göransson

Topoi, Topographies & Travellers, Anna Blennow

Rapport från kursen Confronting the Classics, Frederick Whitling

Att snubbla över det förlutna. Stolperseine-ceremonin vid Rominstitutet, Frederick Whitling

Praktskåpet Italia är huvudnumret i direktörens bostad, Maria Mellgren

Från piazza del Poplo, Conny Svensson

Bilder som berättar och skapar stadsliv. Gatukonst i Rom, Marie Kra’

Giorgio de Chirico och motivet Piazza d’Italia, Pella Myrstener

Mytomspunnet hästhuvud i brons återtar sin plats, Karin Lawe

Jag är etrusk – Lokal identitet i tre närliggande städer i dagens Etrurien, Eva Carlestål

»Reflexioner kring Medelhavsmuseet«, Suzanne Unge Sörling

Ny chef för Vatikanmuseerna: dr Barbara Jatta, Fredrik Vahlquist

Intervju med Italienska Kulturinstitutets direktör Virginia Piombo, Sophie Petzell

Sicilien – Medelhavets korsväg, Cecilia Klynne

Ny svensk utgrävning på Sicilien, Kristian Göransson

En siciliansk aftonsång, Göran Alm

Det svenska språkgeniet som tegs ihjäl, Allan Klynne och Stefano Fogelberg Rota

 

Romhorisont 65

Romhorisont nr 65

INNEHÅLL:

Nytt från institutet Kristian Göransson

Intervju med Helene Hellmark Knutsson, Sophie Petzell

San Giovenale – en 2500 år gammal vintradition, Yvonne Backe Forsberg och Richard Holmgren

Det stora pusslet, Sara Lindvall

Med en svensk ärkebiskop i Rom, Astrid M.H. Nilsson

Historiska trädgårdar – från slutna rum till öppna landskap, Leni Ellburg

En konstnärs liv, Peter Sternäng

Hendrik Chritian Andersen. Skulptör, utopist och palatsägare i Rom, Mikael Andersson

Långt från Rom och tillbaka till Rom igen, Anna Blennow

Romvänresan till Rom våren 2016, Lars Henricson

Invigningen av utställningen »Guideböcker till den eviga staden genom tiderna«, Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota

Minnesord, Suzanne Unge Sörling

Medelhavets korsväg, Ann-Christin Cederlund

Tack, Cecilia Klynne

 

Omslag äldre utgåvor

Romhorisont 64