Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Styrelse
Charlotte Malmgren, ordförande
Renée Forsell, skattmästare
Fanny Kärfve, sekreterare
Joacim Seger, medlemsregisterhållare samt vice sekreterare
Ledamöter:
Lars Berggren
Mikael Fauvelle
Elisabet Göransson
Ylva Haidenthaller
Ebba Norelius
Kristiina Savin

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 192
221 00 Lund

Kontakt
E-post: charlotte.malmgren@gmail.com