Skåneavdelningens första programpunkt våren 2024

Kristian Göransson föreläser om: Portus och andra antika hamnar i det romerska Italien.

Kristian Göransson är universitetslektor och docent i AKS vid Göteborgs universitet. Innan dess har han varit föreståndare för Svenska Institutet i Rom (2013-2019) och intendent vid Medelhavsmuseet (2007-2013). Han disputerade i Lund 2007 på en avhandling om maritim handel i Medelhavsområdet under klassisk och hellenistisk tid utifrån en studie av amforor från en utgrävning i Libyen. Han har grävt mycket och leder nu en svensk utgrävning i Francavilla di Sicilia på nordöstra Sicilien samt medverkar i GU:s projekt i etruskiska Vulci. 

När: Måndagen den 19 februari kl. 19.00
Var: Estniska huset, Clemenstorget, Lund

Efter föredraget äter vi sedvanlig supé (pris: 240 kr).
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 9 februari.