Vänföreningens stipendier och priser 2020

Styrelsen har (vid sammanträde 1920-04-02)  fattat följande beslut Det Stora stipendiet vid Svenska Institutet i Rom tilldelas Magnus Borg för projektet Levande sten: En kultursemiotisk tolkning av Roms spolia och dess betydelse för romtanken under medeltiden; Det nyinrättade stipendiet till arkitekt Sven Axel Söderholms minne tilldelas Johannes Luckmun för studier i återbruk i relation till…

Fortsätt läsa

Nytt nummer av Romhorisont

Romhorisont nr 72 INNEHÅLL Nytt från institutet, Ulf R. Hansson Stipendiater i stormens öga – iakttagelser från Rom under coronakrisen,  Emilie Byström, Anna Gustavsson och Astrid Nilsson Svenska Institutet i Rom. 80 år på Via Omero 1940–2020, Yvonne Backe Forsberg En stad som inte öppen för nyans kan inte upprätthållas och bevaras, Linnea Sundström, Anton Magnusson, Malin Augustsson och Marie Kraft Tillbakablick…

Fortsätt läsa

Årsmöten 2020

Centralstyrelsen har med hänsyn till den senaste utvecklingen av Corona pandemin och den prognos som lämnas av Folkhälsomyndigheten om den närmaste framtiden beslutat att inte kalla till årsmöte i Stockholm under maj då föreningen normalt håller årsmöte.  Styrelsens förhoppning är att genomföra ett traditionellt årsmöte vid en senare tidpunkt under året. Styrelserna för lokalavdelningarna i Lund och…

Fortsätt läsa

Resa till Rom i Oktober 2020

I Gustaf VI Adolfs fotspår i etruskernas land Rom, Viterbo, Blera med omnejd  5–10 oktober 2020 Under några sensommardagar besöker vi städer och byar, museer och arkeologiska utgrävningsplatser under ledning av vår ciceron Frederick Whitling, kulturhistoriker och specialist på Gustaf VI Adolfs arkeologiska gärning. Med oss på resan är även Fredrik Tobin, arkeolog vid Svenska…

Fortsätt läsa