Graffiti – källa till romerskt liv och leverne

Måndagen den 2 december kl 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Dominic Ingemark föreläser om ”Graffiti: klotter som källa till romerskt liv och leverne”.

Dominic, tidigare styrelsemedlem hos oss, är numera verksam som lektor i antikens kultur och samhällsliv i Uppsala.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8
oss tillhanda senast fredagen den 22 november.

Om Du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta 0705-44 23 77, eller till Renée: 046-13 80 91 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@gmail.com  eller renee.forsell@klass.lu.se.

Vi behöver beställa maten senast en vecka innan.