Italienska arkitekturritningar i Nationalmuseums Cronstedtsamling

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Tessinsällskapet bjuder in till föreläsning.

Med anledning av en nyligen utgiven resonerande katalog föreläser konsthistorikern docent Anna Bortolozzi om de italienska arkitekturritningarna i Nationalmuseums Cronstedtsamling. Samlingen omfattar nära tvåhundra ritningar från perioden 1560–1630 och belyser den romerska senmanierismen och tidiga barocken med verk av betydelsefulla arkitekter som Carlo Maderna och Francesco da Volterra. I det stora forskningsprojektet har inte bara de individuella ritningarna studerats utan samlingen har även undersökts som helhet med avseende på ritningarna som materiella objekt och den information de kan ge om arkitektens arbetsprocess liksom ekonomiska och sociala aspekter. Detta har bidragit till ett antal överraskande upptäckter som tillför ny kunskap om den ritningssamling som förvärvades av arkitekten Carl Johan Cronstedt på 1730-talet och som 1941 donerades till Nationalmuseum av Eric
Langenskiöld.

Inledningsord av Nationalmuseums forskningschef Martin Olin.

Föreläsningen ges på engelska.

Katalogen Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection, Nationalmuseum,
Stockholm kommer finnas till försäljning till specialpris.

*
När: Måndagen den 8 november, kl. 17.30
Plats: Nationalmuseums hörsal, Södra Blasieholmshamnen 2.
Kostnad: 100 kr (betalas kontant på plats).
Anmälan: skickas per e-post till rebecka.millhagen@icloud.com senast fredagen den 5
november