Luften så klar

Nordeuropeiska konstnärer och
författare i Rom 1780–1950

Kära vänner!

Nu återkommer vi äntligen angående de tidigare planerade minisymposiet på temat Luften så klar.
Vi har fått klartecken från Nationalmuseum och det kommer att äga rum:

Fredagen den 29 april kl. 14.00–16.00 i Nationalmuseums hörsal.

Två av de medverkande författarna, Roland Lysell, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och docenten i konstvetenskap Torsten Gunnarsson, tidigare chef för samlingarna vid Nationalmuseum, föreläser med utgångspunkt i sina bidrag till antologin:
»Keats sista dagar och Shelley som dramatiker. Roms betydelse för engelska romantiska poeter«
»Oljestudier i det fria. Rom och Italien som katalysatorer för utvecklingen av nordiskt friluftsmåleri«
Nationalmuseums forskningschef Martin Olin inleder och talar om pågående forsknings- och
samlingsprojekt och intendent Carl-Johan Olsson ger en avslutande föreläsning på temat:
»Romantikens blick och det italienska landskapet«.

Arrangemanget sker i samarbete med Nationalmuseum och äger rum i museets hörsal.
Fritt inträde.

För mer information och fullständigt program, se den bifogade filen.

Luften så klar (PDF)

Väl mötta hälsar styrelsen

genom Liv D’Amelio, sekreterare