Myternas etrusker

Bokpresentation av Barbro Santillo Frizell
Onsdagen den 17 oktober kl. 18.00
Plats: Medelhavsmuseets hörsal

”Detta är en berättelse om resenärers och pionjärers sökande efter spår av ett utdött folk i ett levande landskap, om historiebruk och identitet, om ett etruskiskt kulturarv som skapades av aktörer med vitt skilda syften genom grävande, samlande och säljande, genom studier, tolkning och förmedling. För några var sökandet efter etruskerna en passion, för andra ett tidsfördriv […].”

I boken Myternas etrusker – ursprung, frihet, undergång skildrar Barbro Santillo Frizell hur bilden av de gåtfulla etruskerna tog form redan under antiken – myter som sedan fortsatte att fängsla och lever kvar än idag.
Det var i början av 1800-talet som intresset väcktes för de gåtfulla etruskerna, vars kultur tidigare ansetts vara rå och primitiv jämfört med den klassiska antiken som hade varit ett ideal i bildade kretsar alltsedan renässansen. Det var
romantikens resenärer som först fascinerades av etruskerna och började utforska deras obegripliga språk, övergivna ruinlandskap och gravstäder. Amatörer, rovgrävare och konstsamlare från hela Europa lockades till etruskernas gravar med sina färgsprakande väggmålningar och makalösa konstskatter i sökandet efter etruskernas identitet.
I de rikt utsmyckade gravarna – i dödens landskap – finner man också berättelser om livet och hur det tedde sig för etruskerna, hur man roade sig och hur man sörjde de som dött. I bokens slutkapitel möts dåtid och nutid i alltjämt levande städer och i ett odlingslandskap som formats av etruskerna och deras efterkommande under flera tusen år.

Barbro Santillo Frizell är professor i antikens kultur och samhällsliv, under många år chef för Svenska Institutet i Rom och författare till populärvetenskapliga böcker om medelhavsområdets antika kulturer.