Påvens hästar

Föreläsning med teol. dr Kari Lawe 

Måndagen den 24 februari kl. 17.00

Plats: Katolskt forum, Sta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12

I den nyutkomna boken ”Påvens hästar – hovkultur och maktsymbolik i kyrkostaten Rom” berättar religionshistorikern Kari Lawe initierat om hästens funktion och särställning i påvehovets ceremonier och festligheter från medeltiden och fram till och med avvecklingen av kyrkostatens hästhållning 1929.  I ett Europa som ännu inte var sekulariserat och där de världsliga och religiösa funktionerna ännu inte var åtskilda kom hästen att bli en form av signum för påvens ämbete och en symbol för hans feodala maktutövning. I boken återskapas ett stycke glömd romersk kulturhistoria – en hovkultur och maktsymbolik som präglade staden under århundraden. 

Föreläsningen äger rum i samarbete med Carlsson bokförlag och boken ”Påvens hästar” kommer att finnas till försäljning till specialpris. 

Anmälan senast den 20 februari till Rebecka Millhagen Adelswärd genom att mejla till rebecka.millhagen@icloud.com