Res till Rom som för hundra år sedan

2 – 9 Maj, 2019. Följ med på en unik resa till Rom i spåren av den banbrytande färd som latinprofessorn Vilhelm Lundström gjorde med sina studenter 1909! Målet var den första svenska arkeologiska kursen på romersk mark, och resan ledde i förlängningen till att Svenska Institutet i Rom grundades på 1920-talet. Och eftersom resan var en del av målet, gjorde man en Grand Tour med tåg genom Europa via historiska platser som Regensburg, Innsbruck och Brenner.

Vi reser som om det vore 1909, med tåg (1 klass) och flera övernattningar på vägen, och besöker samma hotell, restauranger och sevärdheter som Lundström och hans studenter gjorde. Också för oss blir tågresan ett mål i sig: att återupptäcka det långsamma resandet och de insikter och upplevelser som man bara kan få genom att resa på marken. Under tågresan får vi också tid att ta del av Lundströms och studenternas egna livfullt skildrade minnen av resan, och förbereder oss för mötet med Rom precis som de gjorde: genom att läsa poesi och reseberättelser av och om de historiska svenska Romresenärer som genom seklerna korsat Alperna.

I Rom vandrar vi i spåren av Lundströms Rom-kurs och återskapar Rom som det såg ut 1909: Viktor Emanuel-monumentet var ännu inte färdigbyggt; de medeltida kvarteren vid dagens via dei Fori Imperiali fanns fortfarande kvar (och dit sökte sig kursen ofta för att titta i de antikbodar som ännu sålde romerska antikviteter), torget Largo Argentina var outgrävt, och man hade ännu inte återfunnit den antika Balbus-teatern – som idag är möjlig att besöka i Museo di Crypta Balbi. Vi går i kursens spår på dessa platser och många fler.

Vi besöker också Svenska Institutet för presentationer om forskning och kursverksamhet på Institutet från Lundström och framåt, och får tillfälle att högtidlighålla såväl Romvännernas eget jubileumsår som en seminariedag till minne av Axel Boëthius, Institutets förste föreståndare.

Reseledare är sysslingarna Anna Blennow och Clara Blennow-Nilsson, som delar såväl djupa kunskaper om antikens Rom som en stor passion för tågresor. Anna har också (tillsammans med Frederick Whitling, som ansluter i Rom) arbetat med ett forskningsprojekt om Vilhelm Lundström och hans resa, och om hur Svenska Institutet i Rom grundades.

Läs mer under resor