Skåneavdelningens vårprogram

PROGRAM VÅREN 2022

Romarrikets fall och det fjärran Skandinavien

Måndagen den 7 mars kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.

Föreläsning av Svante Fischer som är docent i arkeologi och runologi vid Uppsala universitet och Musée d’Archéologie Nationale i Saint-Germain-en-Laye. Han leder projektet IRF Inscriptions Runologiques de France.

Efter föredraget äter vi en supé. Pris: 225:-
Anmälan till supé sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 25 februari.

Försiktighetsåtgärd!
För att undvika trängsel planerar vi att placera borden glest och servera maten bordsvis eller på tallrikar. Vi är tacksamma om du meddelar eventuell allergi och kostönskemål. Om du är sent ute, ring och anmäl dig till Lotta 0705-44 23 77, eller till Renée: 046-13 80 91 eller skicka e-post: charlotte.malmgren@gmail.com eller renee.forsell@klass.lu.se. Vi behöver beställa maten senast en vecka innan!

OBS! Ytterligare två programpunkter planeras under våren. Vi återkommer!