Svunna städer

Den 23 februari kommer vänföreningarna till instituten i Athen, Rom och Istanbul arrangera en temadag då forskare presenterar aktuella svenska arkeologiska projekt i Italien, Grekland, Turkiet och Syrien.

Nordiska museets hörsal, 23 februari 2019 kl. 13–17

13:00
Introduktion: om apokalypser och arkeologer
Olof Heilo, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

13:15
Francavilla di Sicilia – det försvunna Kallipolis?
Kristian Göransson, Svenska Institutet i Rom

13:45
Mellan havet och Hades: antikens Hermione
Jenny Wallensten, Svenska Institutet i Athen

14:15
Virtuella rekonstruktioner av Palmyra
Kristina J. Hesse, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

15:15
Det arkaiska Athen och massgravarna i Faliron
Jenny Wallensten och Anne Ingvarsson, Svenska Institutet i Athen

15:45
Senantikens glömda Labraunda
Jesper Blid, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

16:15
En försvunnen stad som återuppstått: Pompeji
Anne-Marie Leander Touati, Svenska Institutet i Rom

16:45
Avslutande ord från vänföreningarna
Suzanne Unge Sörling

Antalet platser är begränsat! Deltagande (ange samtliga namn!) anmäls till sfii@medelhavsinstituten.se eller till 08-662 75 70 senast den 14 februari. Efter platsbekräftelse sätts en anmälningsavgift om 150 kr in på bankgironr. 5028-5733.
* Ange eventuella allergier (e.g. mandel, socker, laktos) i samband med anmälan av deltagande.