Termini. Cornerstone of Modern Rome

Föreläsning och samtal med Frederick Whitling och Arthur Weststeijn Torsdagen den 3 oktober kl 18.00
Plats: Italienska kulturinstitutet, Gärdesgatan 14

Med utgångspunkt i Roms moderna centralstation Stazione Termini och dess tillkomst i anslutning till Serviusmuren utforskar historikerna Frederick Whitling och Arthur Weststeijn framväxten av det moderna Rom och Italien mot bakgrund av den antika staden och senare förändringar. I boken »Termini. Cornerstone of Modern Rome« (Rom: Edizi- oni Quasar) skildras stationsområdets fascinerande historia från antiken fram till idag, och det nära samspelet mellan individer, institutioner och stadsutveckling. Moderniteten speg- lar sig i den historiska staden där det mångbottnade kulturarvet hela tiden gör sig påmint.

Bokpresentationen sker på engelska och är ett samarrangemang med Italienska kulturinstitutet. Förfriskningar serveras.

Anmälan senast 30 september till Rebecka Millhagen Adelswärd genom att mejla till rebecka.millhagen@icloud.com eller direkt via Italienska Institutets hemsida