Utblickar från Rom vt 2022

Svenska Institutet i Rom och Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuder till digitala föreläsningar

8 mars
Nymfer på Sicilien
Emelie Byström, Uppsala universitet

15 mars
Ett eget Rom.
Kulturförmedlande kvinnor mellan Sverige och Italien
Cecilia Schwartz, Stockholms universitet

5 april
Förändringar i ceremoniell och visuell manifestation efter Gustav III:s italienska resa 1783-1784
Christopher Landstedt, Stockholms universitet

26 april
En föränderlig samhällstopp.
Etruskernas namn och lokal elit i Biedano-området 750-50 f.Kr.

Hampus Olsson, Lunds universitet

*