Vänföreningens stipendier och priser 2020

Styrelsen har (vid sammanträde 1920-04-02)  fattat följande beslut

Det Stora stipendiet vid Svenska Institutet i Rom tilldelas Magnus Borg för projektet Levande sten: En kultursemiotisk tolkning av Roms spolia och dess betydelse för romtanken under medeltiden;

Det nyinrättade stipendiet till arkitekt Sven Axel Söderholms minne tilldelas Johannes Luckmun för studier i återbruk i relation till arkitektur och stadsplanering i Rom.

Kerstin Gamstorps pris tilldelas Ellen Siljedahl för uppsatsen Who’s at home? An analysis of ethnicity and elite identity in Archaic Latium and Etruria.

Barbro Santillo Frizell, tidigare direktör för Svenska Institutet i Rom, får det Lagergrenska priset 2020.

Stipendiater och pristagare presenteras närmare i Romhorisont 73 som publiceras hösten 2020.