ÅRSMÖTET 2019

På vänföreningens årsmöte den 21 maj på Medelhavsmuseet, delades följande stipendier och priser ut: Jan Olof Hietala fick vänföreningens stora stipendium vid Svenska institutet i Rom för ett komparativt projekt om svensk och italiensk klassicism vid förra sekelskiftet. Vänföreningens resestipendium gick till Adam Haugbak vid Valand, Konsthögskolan i Göteborg, för studier av marmorskulptur i Carrara…

Fortsätt läsa

Vårens program 2019

Konsten att kopiera – etruskiska gravmålningar i akvarell Onsdagen 24 april kl 17.30. Medelhavsmuseets hörsal Intendent Fredrik Helander ger en introduktion till utställningen Konsten att kopiera – etruskiska gravmålningar i akvarell från sekelskiftet 1900. De 22 akvareller som visas är utförda mellan 1897 och 1910 under ledning av den italienska konstnären Alessandro Morani. Akvarellerna avbildar…

Fortsätt läsa

Res till Rom som för hundra år sedan

2 – 9 Maj, 2019. Följ med på en unik resa till Rom i spåren av den banbrytande färd som latinprofessorn Vilhelm Lundström gjorde med sina studenter 1909! Målet var den första svenska arkeologiska kursen på romersk mark, och resan ledde i förlängningen till att Svenska Institutet i Rom grundades på 1920-talet. Och eftersom resan…

Fortsätt läsa

Drottning Christinas hovbaletter

Torsdagen 21 mars kl 17.30. Plats Livrustkammaren Stefano Fogelberg Rotas berättar i sin nyutkomna bok ”The Queen danced alone”: Court ballet in Sweden during the reign of Queen Christina, 1638–1654 om drottning Christinas intresse för den franska hovbaletten. Han berättar om hur Christina förde fram sina anspråk på självständighet genom att framställa sig själv i…

Fortsätt läsa