Nytt från Romhorisont

Coronapandemin plågar hela samhället, inte minst civilsamhället. Från mitt perspektiv som styrelsemedlem i både Svenska Rominstitutets Vänner och Pro Venezia ser jag hur dessa föreningars verksamheter sargas. Föredrag får ställas in. Fysiska möten omvandlas till digitala möten med inskränkta möjligheter till samtal. Utställningar och besök begränsas. Detta i en tid när ett rikt kulturliv med intellektuella och emotionella upplevelser, ett flödande åsiktsutbyte och ett socialt umgänge är viktigare än någonsin.

Både Rom och Venedig liksom övriga Italien har som bekant drabbats hårt av pandemin. Detta har åsamkat verksamheten vid institutet i Rom och Villa San Michele stora förluster i pengar och betydande inskränkningar i verksamheten. Det känns sorgligt, men ansvariga styrelser och direktörer är inte uppgivna utan snarare beredda att hitta nya lösningar. Kreativiteten är stor. Det framgår av både Kristina Kappelins och Ulf Hanssons rapporter i detta nummer av Romhorisont. De förtjänar allt stöd vi som vänföreningar kan ge. Det är kanske till och med än viktigare nästa år då vi alla får hoppas på en normalisering av verksamheten.

Vad kan vi göra? Romvännerna förmedlar information om Svenska Institutet i Rom på sociala medier och Föreningen Pro Venezia håller kontakt med internationella kommittén i Venedig, »Comitati Privati«. Trots restriktioner och nedstängningen i Italien söker dessa organisationer olika vägar att nå fram till sina medlemmar. I Romhorisont rapporteras om aktuell forskning, anmälningar av nyutkomna böcker och kulturhistoriska artiklar om det kunskapsrika Rom publiceras. Föredrag och relevanta utställningar, som den nu aktuella om Arkadien på Nationalmuseum, uppmärksammas. Utlysning av Romvännernas stipendier 2021 ger en extra förstärkning och komplement till institutets egna stipendier.

Pro Venezia har på olika sätt informerat om den fruktansvärda översvämningen förra hösten i Venedig och dess effekter på stadens konstskatter. Föreningen har rapporterat om möjliga insatser för stöd till projekt från »Comitati Privati« och ordnat insamlingar till dessa. Ordföranden har berättat om sina senaste besök i Venedig, fortsatta kontakter och eventuella resor för nästa år.

I skrivande stund syns visst ljus i tunneln. Det ger oss möjligheter att planera för insatser, resor och evenemang där människor åter kan mötas och tillsammans dela sina intressen för verksamheten vid Svenska Institutet i Rom och Pro Vene- zias insatser för Venedig. Båda föreningarna är rustade för att ta igen de förluster vi upplevt. Låt oss hoppas att den »kultursvält« vi genomgått detta år har lett till ett ökat intresse och förstärkt den viktiga uppgift vi har att genom våra vänfören- ingar ge stöd åt två viktiga institutioner i Italien dit vi alla längtar. n

Anders Bjurner

Vice ordförande i Rominstitutets Vänner och Pro Venezia

Romhorisont nr 73

INNEHÅLL

Intervju med Göran Blomqvist, Sophie Petzell

Nytt från institutet, Ulf R. Hansson

Ett ödesmättat år för Villa San Michele, Kristina Kappelin

Luni sul Mignone. Ett 60-års jubileum, Johnny R. Bengtsson

Minnesord Torgun Wieselgren, Lars Karlsson

Kronprins Gustaf i Rom, Börje Magnusson

Arkadien – Ett förlorat paradis, Martin Olin

Sigrid Undsets JENNY. En roman om bohemliv i Rom, Conny Svensson

Hur var det att vandra genom det medeltida Rom år 800?, Anna Blennow

Antika romerska känslor och renässansfurstars visuella retorik, Julia Haebetzer

På ny arbetsplats Circolo Scandinavo i Rom, Marie Kraft

Årsmötet, stipendiater, Lagergrenska priset och medlemsinformation

Stipendier 2021

Länk till fler nummer av Romhorisont