Skåneavdelningens årsmöte 2024

Den 15 april är det dags för Skåneavdelningens årsmöte 2024. Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Ingela Wiman om ”De miljövänliga etruskerna”.

Ingela är docent emerita i Antikens kultur och samhällsliv i Göteborg. Hon disputerade i Lund och har varit verksam i Göteborg och på Svenska institutet i Rom. Hennes forskning handlar bland annat om etrusker och miljöhistoria. Hennes avhandling om etruskiska bronsspeglar innebar även tekniska undersökningar och matematiska analyser.

När: Måndagen den 15 april kl. 18.00
Var: Estniska huset, Clemenstorget, Lund

Efter föredraget äter vi sedvanlig supé (pris: 240 kr).
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast måndagen den 8 april.

Nya medlemmar är mycket välkomna! Läs om hur du blir medlem.